Mežs.

Pat bērns zina, cik vērtīgs ir mežs. Svaigā, elpu aizraujošā koku smarža. Putnu atbalsis, kas lido virs šī biezā masīva. Stabils klimats, ilgtspējīga daudzveidīga dzīve un kultūras avots. Tomēr meži un citas ekosistēmas karājas mata galā, draudot kļūt par lauksaimniecības zemēm, ganībām un plantācijām.