Over herten

Herten leven in een verscheidenheid van biomen, gaande van toendra’s tot tropische regenwouden. Hoewel ze vaak geassocieerd worden met bossen, zijn veel herten ecozone soorten die leven in overgangsgebieden tussen bossen en struwelen (voor dekking) en prairie en savanne (open ruimte). De meeste grote hertensoorten leven in gematigde gemengde loofbossen, gemengde naaldbossen in de bergen, tropische seizoens-/droogbossen en savannehabitat over de hele wereld. Het tot op zekere hoogte vrijmaken van open gebieden in bossen kan de hertenpopulaties zelfs ten goede komen, doordat de ondergroei wordt blootgelegd en de soorten grassen, onkruid en kruiden kunnen groeien die de herten graag eten. Toegang tot aangrenzend akkerland kan ook gunstig zijn voor herten. Er moet nog steeds voor voldoende bos- of struikgewas bedekking worden gezorgd opdat de populaties kunnen groeien en gedijen.