Cawod Meteor

Edrychais i fyny yn awyr y nos i weld y sêr yn perfformio bale tawel rhyfeddol. Gwyliais ar fy mhen fy hun am ychydig eiliadau cyn deffro fy mhartner. Gwisgodd y ddau ohonom ein sliperi’n sydyn a cherdded i’r iard gefn i gael golygfa well.