Merreni Në Patronazh Mujor

Për të vazhduar përkrahjen tonë të bashkësisë artistike në formë financimesh, klasash dhe veprimtarish speciale, enti ynë bazohet në dhurimet periodike.