زمان‌بندی رویداد

16 آگوست 2023

10:00 – 9:00 صبح

اتاق کنفرانس A

11:45 – 10:15 صبح

اتاق کنفرانس B

14:15 – 13:00 بعد از ظهر

اتاق کنفرانس C