Bild av en kvinna som bärs genom luften av svanar.

Plats:
Storgatan 82, Stockholm

Datum:
24 oktober 2021