Doğada bir gün

Doğa kelimesi Eski Fransız doğasından ödünç alınmış ve Latince naturakelimesinden veya “temel nitelikler, doğuştan gelen eğilimden” türetilmiştir ve eski zamanlarda kelimenin tam anlamıyla “doğum” anlamına geliyordu.