Aplicare în zonă cu culoare plină

Aplicare în zonă cu culoare plină

Aplicare în zonă albă

Aplicare în zonă întunecată

02

Variante de logouri

În unele scenarii pot să existe variații diferite pentru logo. Acestea sunt SINGURELE variante care pot fi utilizate, dacă nu au fost aprobate altele.