LOREM IPSUM DUMMY TEKST

Wat is Lorem Ipsum?

Lorem ipsum is eenvoudigweg de proeftekst van de druk- en zetterij-industrie. Lorem ipsum is de standaardtekst van de industrie sinds de jaren 1500, toen een onbekende drukker een galei van letters nam en deze door elkaar husselde om een voorbeeldboek van de letters te maken.

Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd, maar ook de sprong naar elektronische zetmethodes gemaakt en is in wezen onveranderd gebleven.