FĂ-O MAI PUTERNĂ CU MAREȚIE

Reprezintă cele mai benefice resurse și tehnologii de energie regenerabilă pentru mediu. Energia verde este definită ca energie electrică generată de surse solare, eoliene, geotermale, biogaz, biomasă și surse hidroelectrice mici cu impact redus.

Energia verde are beneficii semnificative pentru mediu pentru că este generată folosind resurse naturale, cum ar fi lumina soarelui, vântul și apa. Aceste surse de energie, care sunt reînnoite în mod constant, sunt opusul combustibililor fosili nesustenabili, care emit carbon și pe care i-am folosit de peste un secol.