„Nejlepší nový fotoaparát, který si můžete koupit
za peníze“

„Tak snadné ovládání i pro
začátečníky!“

„Tohle je jediný fotoaparát,
který budete potřebovat po celý život“