WordPress.org

Ready to get started?Download WordPress

Plugin Directory

Tag: türkçe

WordPress Türkçe

WordPress yazı,etiket veya kategori gibi adreslerde Türkçe karakterlerin (ŞşİıĞğÜüÖöÇç) kullanımına izin veren eklenti.
 • Version 1.2.1
 • Updated 2013-3-5
 • Downloads 4,661
 • Average Rating
  5 stars

İncil Ayet Bulucu

Ayet referansları linklere dönüştür ve ayeti araçipucu içinde gösterir.
 • Version 0.4.2
 • Updated 2011-2-10
 • Downloads 494
 • Average Rating
  3 stars

Mesnevi-i Manevi

Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin altı ciltlik Farsça eseri, Mesnevî-i Manevî'den seçme beyitleri Türkçe olarak gösteren bir eklenti.
 • Version 1.1
 • Updated 2010-8-27
 • Downloads 402
 • Average Rating
  5 stars

Kütüb-i Sitte

Hadis mecmualarının en sahihleri kabul edilen; Buhârî ve Müslim'in el-Câmiu's-Sahih'leri ile Ebu Davud, Tirmizi, Nesâî ve ibn M
 • Version 1.0
 • Updated 2010-8-27
 • Downloads 556
 • Average Rating
  5 stars

Yunus Emre Dîvanı

Yunus Emre'nin, aruz ölçüsüyle ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerinden toplanmış dîvanından, seçme beyit ve dörtlükleri gösteren b
 • Version 1.0
 • Updated 2010-8-23
 • Downloads 256
 • Average Rating
  5 stars

Indoeuropean Translator Widget

Provides links to different automatic translations from the sidebar
 • Version 1.2.3
 • Updated 2009-10-23
 • Downloads 8,464
 • Average Rating
  3 stars

Türkçe Konuş

Toplumda sıkça kullanılan İngilizce kökenli kelimeler yerine kullanabileceğimiz Türkçe kelimeleri hatırlatır.
 • Version 2.3
 • Updated 2007-4-10
 • Downloads 1,083
 • Average Rating
  5 stars

RSS link for this tag.