WordPress.org

Ready to get started?Download WordPress

Plugin Directory

Tag: social news

Blog Reader

Envie o conteúdo de seu blog para a revista eletrônica Blog Reader. Send the content of your blog to the ipad online magazine Blog Reader
 • Version 1.9.9.8
 • Updated 2011-1-21
 • Downloads 2,108
 • Average Rating
  4 stars

Tagvn Button

Nút gửi bài cho phép bạn chèn nút chia sẻ của Tagvn vào Blog. Từ đó sẽ tạo điều kiện cho bạn hoặc các user khác chia
 • Version 2.0.2
 • Updated 2010-9-9
 • Downloads 366
 • Average Rating
  5 stars

s0cial_submit

Add buttons for Digg and Reddit to the end of every post.
 • Version 1.0.2
 • Updated 2010-9-1
 • Downloads 497
 • Average Rating
  5 stars

RSS link for this tag.