WordPress.org

Ready to get started?Download WordPress

Plugin Directory

Tag: additional

Custom account fields

České IČ (IČO), DIČ, nastavení telefonu jako nepovinné položky pro woocommerce. Doplňuje nové a nastavuje existující položky pro zákazni
  • Version 1.0
  • Updated 2014-8-20
  • Downloads 20
  • Average Rating
    0 stars

RSS link for this tag.